Over ons

Natuur Gids Alkmaar is een online platform waarop natuur- en milieuorganisaties uit Alkmaar en de directe omgeving hun educatieve activiteiten aanbieden aan scholen en particulieren in Alkmaar. Natuur Gids Alkmaar brengt vraag en aanbod bij elkaar. Natuur Gids Alkmaar is een initiatief van de gemeente Alkmaar. Het project wordt uitgevoerd door de stichting Hortus Alkmaar. Coördinator en contactpersoon van het platform is Mieke Klerk.

Voor wie?
Natuur Gids Alkmaar is bedoeld voor alle scholen, bso’s, verenigingen én particulieren uit de gemeente Alkmaar. Het aanbod voor scholen en andere groepen bestaat uit activiteiten die u online zoekt en boekt. In de kalender op de homepage staat een overzicht van de activiteiten die op een vaste datum en/of locatie gehouden worden. Deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Werkwijze
Scholen en bso’s kunnen een natuuractiviteit aanvragen bij Natuur Gids Alkmaar via de website, e-mail of telefoon. De natuuractiviteit kan een van de mogelijkheden zijn die op de website staan. Natuur Gids Alkmaar kan ook een gastles of excursie op maat regelen. Natuur Gids Alkmaar verzamelt de wensen, neemt contact op met de organisatie die de activiteit uitvoert en maakt de reservering in orde. Zodra de afspraak is gemaakt ontvangt de aanvrager een bevestiging met alle benodigde informatie. De betaling en eventuele praktische afspraken dienen rechtstreeks met de organisator te worden afgestemd. Natuur Gids Alkmaar maakt een bevestiging van de reservering en stuurt deze aan zowel de aanvrager als de organisatie die de activiteit verzorgt.

Aanbieders natuur- en milieueducatie
Alle organisaties in Alkmaar en de directe omgeving (15 km), die activiteiten aanbieden op het  gebied van natuur- en milieueducatie, kunnen zich aansluiten bij Natuur Gids Alkmaar. Onder het kopje “Partners” leest u welke organisaties bij het platform zijn aangesloten. Neem voor meer informatie gerust contact op.

Partners
Bij Natuur Gids Alkmaar zijn de volgende organisaties aangesloten:

 

Daarnaast werkt Natuur Gids Alkmaar samen met diverse organisaties die actief zijn op het terrein van natuureducatie en -beleving, zoals BoerderijeducatieDe Groene academie en overige NME-centra in Noord-Holland. Voor het thema Groente werkt Natuur Gids Alkmaar samen met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). JOGG stimuleert, samen met GGD HN, een gezonde leefstijl bij kinderen.

Neem contact op

Naam

E-mail

School/BSO

Groep/leeftijd kinderen

Activiteit

Bericht