woensdag 22 februari

Lezing Ton Denters over de stedelijke flora

Helaas, Lezing Ton Denters over de stedelijke flora is al geweest. Je kunt er dus niet meer aan mee doen. Maar gelukkig hebben wij een overzicht van allerlei andere activiteiten die je nog wel kunt doen. Bekijk alle activiteiten.

 

Ton Denters is stadsecoloog en houdt zich al jaren intensief bezig met de flora in stedelijke gebieden. In het boek dat van zijn hand verschenen is, “Stadsplanten, veldgids voor de stad”, worden ruim 700 van de belangrijkste soorten besproken. Ook worden in deze gids voor 18 Nederlandse steden kijktips gegeven, meest aan de hand van stadswandelingen, om de plekken te bekijken met de meest markante flora.

De rijkdom aan specifieke soorten die zich in het stadsmilieu thuis voelen heeft ertoe geleid dat, op initiatief van Denters, in de Heukels Flora van Nederland het Urbane district is opgenomen als onderscheidend habitat. Een voorbeeld: Amsterdam telt ongeveer 850 soorten planten, waaronder opvallend veel bijzondere muurplanten, te danken aan de ruim honderd kilometer gracht- en kademuren.

Voor vele door Denters gevonden nieuwkomers heeft hij ook de Nederlandse naamgeving bedacht (marjoleinbekje, halsbloem, gevlamde fijnstraal). Zijn interesse voor de flora reikt verder dan alleen stadsplanten. In 2010 verscheen de Plantenkijkgids van Nederland, een bijzonder fraai uitgevoerde reisgids, waarbij de diverse plantendistricten in Nederland met hun kenmerkende soorten worden belicht.
In de lezing van vanavond over de stedelijke flora, zal de spreker ingaan op de veranderingen die zich voltrekken in deze flora o.a. door de invloed van het veranderende klimaat. Ook zullen een aantal opmerkelijke nieuwkomers de revue passeren.

Datum: woensdag 22 februari 2017, aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur.

Georganiseerd door: KNNV Alkmaar-Den Helder, vereniging voor veldbiologie

De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar.
De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage van € 2,- is welkom. Organisatie: KNNV Alkmaar-Den Helder, zie ook www.knnv.nl/alkmaar

Deel op Social Media:

Terug naar de homepage