woensdag 26 oktober

Lezing over huismussen

Helaas, Lezing over huismussen is al geweest. Je kunt er dus niet meer aan mee doen. Maar gelukkig hebben wij een overzicht van allerlei andere activiteiten die je nog wel kunt doen. Bekijk alle activiteiten.

Op woensdag 26 oktober organiseert de KNNV Alkmaar, Vereniging voor Veldbiologie, een lezing over huismussen. De lezing wordt gegeven door Kees Heij.

Indertijd raakte Kees Heij geïnteresseerd in de vraag in welk milieu de huismus het meest succesvol is. Om daar achter te komen werden huismussen gevangen, van kleurringen voorzien en gevolgd. Zo kreeg men inzicht in de populatie samenstelling, voortplantingsstrategie, relatie mus/mens, voedsel- en nestruimteproblemen, leeftijd, mortaliteit, predatie en zwermen.
Het onderzoek vond plaats in de tijd dat er in de steden nog veel mussen rond vlogen.
Dit onderzoek zou nu niet meer plaats kunnen vinden! Momenteel maakt men gebruik van de resultaten om de oorzaak van de achteruitgang van deze eens zo algemene vogel te achterhalen. Aan het eind van het verhaal bespreken we de vermoedelijke oorzaken van de achteruitgang van de huismus. Meestal vindt er dan een leuke discussie plaats.

De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar.
Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur, toegang gratis, een vrijwillige bijdrage van € 2,- is welkom. Organisatie: KNNV Alkmaar, zie ook www.knnv.nl/alkmaar.

Foto: Gerda Frijling

Deel op Social Media:

Terug naar de homepage