donderdagavond 13 december

Kerstworkshop Groei & Bloei

De kerstworkshop van Groei & Bloei afd. Alkmaar wordt dit jaar verzorgd door Margreet Rinsma en Julia Ridder.

We gaan een alternatief kerstboompje maken op een mooie houten schijf, door de vorm van de metalen boom met kerstgroen te omwinden. Ook komen er lichtjes in en de kerstballen ontbreken ook niet.

Kortom, een mooi kerststuk dat in huis een gezellige sfeer brengt.

T.z.t. komt hier nog een voorbeeld-foto!

U kunt zich tot 1 december opgeven. Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Alle materialen en koffie/thee zijn bij de prijs inbegrepen.

Datum: donderdag 13 december 2018

Aanvang: 19.30 tot ca. 22.00 uur

Opgave:
Tot 1 december, bij Margreet Rinsma o.v.v. uw naam, adres, lidnummer en telefoonnummer
via mailadres duin.rinsma(at)quicknet.nl of tel. 0226-39 36 92 (’s avonds).

Locatie: Clusius College, Drechterwaard 10 te Alkmaar

Kosten: Leden € 27,50, niet-leden betalen € 35,00.

Betaling:
Het bedrag a.u.b. vóór 5 december 2018 overmaken op rekening NL92 RABO 0141 2675 50 t.n.v. KMTP Alkmaar o.v.v. uw naam, ‘Kerstworkshop’ en eventueel lidnummer.

Deel op Social Media:

Terug naar de homepage